2020-02-23     Damiana, Romana, Romany     "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł    
Strona główna -> Oferta -> Technologia


TECHNOLOGIA I RECEPTURY

 

 

Opracowujemy technologie, receptury i normy zakładowe przydatne do produkcji napojów. Pomagamy przy wdrażaniu zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz HACCP.

 

 

TECHNOLOGIA

Technologia produkcji napojów

Technologia produkcji wody magnezowej

 

RECEPTURY

Napojów bezalkoholowych

Wody mineralizowanej

 

NORMY

Na napoje gazowane

Na napoje niegazowane
Wodę mineralizowaną

 

HACCP

Zasadu Dobrej Praktyki Higien.

Zasady Dobrej Praktyki Produkt.
Zasady HACCP

  

 

Ilość odsłon:
Kontakt z administratorem >>>