2017-09-22     Maury, Milany, Tomasza     "Trzeba mieć odwagę powtórzyć drugiemu to, co się poza jego plecami mówiło" - Stefania Łącka    
Strona główna -> Energia i media

PLATFORMĘ
prowadzi

AGENCJA
PROMOCYJNO HANDLOWA

która jest członkiem

KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ
PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 
i OPAKOWAŃ

KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ
"PRZEMYSŁU ROZLEWNICZEGO"

WSPÓŁPRACA:POLSKA IZBA GOSPODARCZA
ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 
i ROZPROSZONEJ

  
PLATFORMA ENERGETYCZNA
 
DLA PRZEMYSŁU, BIZNESU ORAZ GOSPODARSTW DOMOWYCH
 

Nasza platforma służy do kojarzenia potencjalnych odbiorców zróżnicowanych usług, związanych
z dostawami energii elektrycznej wytwarzanej metodami tradycyjnymi, jak również producentów oraz instalatorów urządzeń do produkcji prądu z odnawialnych źródeł energii (OZE).  

Ta druga możliwość pozwala na samodzielne pozyskiwanie energii niezbędnej zakładom przemysłowym
i usługowym, w każdym rodzaju biznesu oraz w gospodarstwach domowych, szczególnie wówczas, kiedy pojawia się zagrożenie wystąpienia ograniczeń lub przerw w dostawach energii z sieci. Sytuacji takich doświadczyło, w 2015 roku, wiele zakładów produkcyjnych i gospodarstw domowych, co boleśnie odbiło się na efektach ekonomicznych działalności gospodarczej i na warunkach codziennego życia mieszkańców niektórych regionów kraju.

Uniezależnienie się od dostaw energii elektrycznej dostarczanej za pośrednictwem sieci energetycznych, staje się nie tylko koniecznością, ale także jest coraz łatwiejsze dzięki zróżnicowanym możliwościom wyboru pośród mnóstwa alternatywnych rozwiązań technicznych pozwalających na pozyskiwanie energii z własnych, coraz bardziej efektywnych źródeł.

Dysponujemy sprawdzonymi możliwościami pozyskiwania prądu i ciepła z wiatru, wody, słońca 
i wnętrza ziemi. Stosowane są one z powodzeniem w znacznie wyżej zaawansowanych cywilizacyjnie krajach niż Polska, stanowiąc gwarancję regularności dostaw prądu i ciepła oraz redukcji kosztów działalności gospodarczej i znaczących oszczędności w budżetach domowych. Tego typu inwestycje zyskują wsparcie finansowe zarówno funduszy unijnych jak i krajowych. 

Za naszym pośrednictwem oferują swoje usługi, firmy posiadające duże doświadczenie w  dostarczaniu energii w sposób alternatywny, z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych rozwiązań, takich jak np. małe elektrownie  wodne czy agregaty prądotwórcze, jak też nowoczesnych systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła, biogazowni itp.

Na stronach internetowych PLATFORMY przedstawiamy możliwości zastosowania odpowiednich rozwiązań pozwalających uzyskiwać energię i ciepło dzięki metodom dostosowanym do potrzeb zróżnicowanych grup odbiorców instytucjonalnych, gospodarczych i osób prywatnych.

Przedstawiamy rozwiązania techniczne OZE dotyczące:

- fotowoltaiki

- pomp ciepła

 - agregatów prądotwórczych

- elektrowni wiatrowych

- biogazowni

- małych elektrowni wodnych

Firmy oraz osoby prywatne mogą pytać o oferty, określając swoje potrzeby na specjalnym formularzu, co ułatwi komunikację z fachowcami. Po analizie dokonanej przez naszych specjalistów, zaproponujemy kontakt z firmą, która najbardziej efektywnie spełni Państwa oczekiwania energetyczne.

Potencjalni klienci nie ponoszą z tytułu naszego pośrednictwa żadnych kosztów. 

 

 

Ilość odsłon:
Kontakt z administratorem >>>